PŮJČOVNÍ ŘÁD


Fyzická osoba

Pro zapůjčení zařízení fyzickou osobou požadujeme

 • platný občanský průkaz pro občany ČR (popřípadě další průkaz totožnosti)
 • finanční kauci v hotovosti ( pokud není stanoveno jinak ) 

Právnická osoba
Pro zapůjčení zařízení právnickou osobou požadujeme

 • občanský průkaz osoby, která si vypůjčuje zařízení
 • předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
 • finanční kauci v hotovosti ( pokud není stanoveno jinak )

Při nesplnění podmínek
Pokud nesplňujete uvedené podmínky můžeme požadovat:

 • finanční kauci až do výše pořizovací ceny stroje

Podmínky půjčování

 • Při počátku pronájmu je každý zákazník povinen podepsat nájemní smlouvu.
 • Zákazník je povinen složit vratnou zálohu- jistinu (pokud není domluveno jinak).
 • Stroje je možné půjčovat a vracet za  podmínek uvedených v nájemní smlouvě
 • Stroje zákazník vrací nepoškozené a čisté, v opačném případě je povinen kompenzovat náklady s tím spojené.
 • V případě ztráty nebo totálního poškození prokazatelně způsobeného zákazníkem, se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši pořizovací ceny stroje
 • Platba probíhá v hotovosti po vrácení stroje (pokud není domluveno jinak).
 • Pronajímatel nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním stroje.
2023 Ing. Roman Vlček všechna práva vyhrazena 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!